Wtedy obowiązują Cię limity kwot, jakie można dodatkowo zarobić. Od 1 czerwca 2019 obowiązują nowe, wyższe limity, czyli można dorobić więcej. Nowe limity, po przekroczeniu, których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS:

  • jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3465,70 zł miesięcznie, emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości,
  • uzyskanie przychodów w granicach od 3465,70 zł do 6436,30 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS.
  • przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6436,30 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

Limity zarobków wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Jest ona ogłaszana za kwartał kalendarzowy przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe limity dotyczą kwartału od 1 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku. W 1 kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenia wyniosło 4950,94 złote.

>>>PORADNIK: Co robić na emeryturze? Jak się do niej przygotować?<<<

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy nam świadczenie, ma wpływ nasz dodatkowy przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. Każdy wcześniejszy emeryt lub rencista, który ma dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez ryzyka uszczuplenia świadczeń z ZUS.

UWAGA. Tylko w przypadku umowy o dzieło z innym niż własny pracodawca emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń, bo jest to umowa nieoskładkowana.

Nowe emerytury z ZUS będą wyższe bo żyjemy coraz krócej