Praca Na Emeryturze Logo

Przechodzisz na emeryturę z urzędu? Nie musisz rozwiązywać stosunku pracy

Redaktor
23 listopada 2018

Przechodząc na emeryturę z urzędu nie musisz rozwiązywać stosunku pracy. ZUS po prostu przyzna emeryturę osobie, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy i ukończyła powszechny wiek emerytalny. Jeśli rencista dorabiał na etacie, nie musi z niego wcale rezygnować.

UWAGA. Warunkiem przyznania emerytury osobom urodzonym już po 31 grudnia 1948 r. jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który - przypomnijmy - od 1 października 2017 r. wynosi teraz 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nabycie prawa do emerytury nie jest uzależnione ani od posiadania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, ani od rozwiązania stosunku pracy. Spełnienie tego ostatniego warunku jest jednak wymagane do rozpoczęcia wypłaty świadczenia oraz ustalenia ostatecznej jego wysokości.

Najważniejsze znaczenie dla osób przechodzących na emeryturę ma art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z nim prawo do emerytury podlega zawieszeniu w przypadku nierozwiązania stosunku pracy wykonywanego bezpośrednio przed nabyciem prawa do tego świadczenia – bez względu na wysokość przychodu z tego tytułu.

BARDZO WAŻNE. Emeryt, który w celu pobierania emerytury powszechnej rozwiązał stosunek pracy, może go nawiązać ponownie. Ważne, by powstanie nowego stosunku pracy nie nastąpiło wcześniej niż w dniu, od którego została przyznana emerytura.

Czytaj też nasz poniższy poradnik!

Jak przejść na emeryturę - krok po kroku. NASZ PORADNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *