Praca Na Emeryturze Logo

Przed emeryturą chcemy pracować jak najdłużej. Pieniądze mamy w banku

Redaktor
19 lutego 2019

27 proc. badanych Polaków chce pracować tak długo, jak to możliwe, bez względu na osiągnięty wiek emerytalny. Tak wynika z badania "Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków" zrealizowanego na zlecenie Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami. Blisko 40 proc. Polaków deklaruje, iż źródłami ich dochodów będą emerytura oraz oszczędności, a ponad jedna czwarta chce pracować tak długo jak to możliwe.

Polacy zabezpieczają przyszłość na emeryturze najczęściej przez opłacanie składek ZUS/KRUS oraz odkładanie środków w banku. To ostatnie jest – zdaniem badanych - najlepszą formą zabezpieczenia przyszłości - napisano. Badani deklarują, że kwota, która pozwoliłaby utrzymać się na emeryturze mieści się w przedziale pomiędzy 1000 zł a 2999 zł – tak deklaruje 60 proc. Takie dochody zadeklarowało najwięcej osób w wieku 25-34 lat - w większości kobiety (66 proc.). Zaledwie dla 2 proc. 1000 zł jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania na emeryturze.

>>Praca na emeryturze. Jak pobierać emeryturę i dorabiać. PORADNIK<<<

3 proc będzie potrzebowało więcej środków na emeryturze niż zarabia obecnie. Częściej odpowiadały tak kobiety (4 proc. do 3 proc.) oraz osoby w wieku 35-44 lat. Tyle samo procent wskazało, że kwota powyżej 7000 zł jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania na emeryturze. Tak deklarowali częściej mężczyźni (4 proc. do 2 proc.) i osoby w wieku 18-24 lat.

Ankieta pokazała, że ponad trzy czwarte Polaków twierdzi, iż ich dochody po przejściu na emeryturę ulegną obniżeniu. Tak prognozują częściej mężczyźni (79 proc. wobec 77 proc. kobiet) i osoby w wieku 45-64 lat (82 proc.). 13 proc. Polaków przewiduje, że ich dochody będą takie same jak obecne zarobki (przeważają nieznacznie kobiety), a jedynie 9 proc. uważa, że będą wyższe - nieznaczną częściej deklarują tak mężczyźni.

>>Jak przejść na emeryturę. Krok po kroku. NASZ PORADNIK<<<

60 proc. osób w wieku 18-24 lat uważa, że ich emerytura będzie niższa niż obecne zarobki, tylko 15 proc., że będzie taka sama, natomiast aż 25 proc., że otrzymają wyższe wynagrodzenie – napisano w raporcie po badaniu.

Emerytura i oszczędności będą źródłem finansowania dla 35 proc. Polaków. 27 proc. zamierza pracować zawodowo tak długo, jak to będzie możliwe, bez względu na osiągnięty wiek emerytalny. Takie plany mają osoby w wieku 45-64 lat. Tyle samo osób deklaruje utrzymywać się tylko z emerytury, tylko 6 proc. osób z oszczędności, 3 proc. będzie wspomagać rodzina. 25 proc. ankietowanych Polaków wskazało, że nie planuje na emeryturze wspierać bliskich, nie oczekują też wsparcia z ich strony, a 17 proc. zamierza wspierać finansowo swoich bliskich.

>>Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować<<<

Według badanych najlepszymi sposobami oszczędzania pieniędzy na emeryturę jest odkładanie pieniędzy w banku - 33 proc., inwestowanie w nieruchomości - 26 proc. i opłacanie składek ZUS - 18 proc.. 20 proc. z nas uważa, że nie ma dobrego sposobu na zaoszczędzenie pieniędzy na emeryturę, a ponad 20 proc. nie oszczędza ani nie gromadzi środków na zabezpieczenie swojej przyszłości na emeryturze.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1200 Polaków w wieku 18-64 lata.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *