Praca Na Emeryturze Logo

Przejście na emeryturę w czasie pandemii

Michał Zagozdon
15 lipca 2021

Pomimo pandemii w 2020 roku nie było widać widocznego wzrostu liczby wniosków o nowe świadczenia. Przeciwnie kolejny rok liczba nowo przyznanych świadczeń była niższa i wynosiła 293 tysiące. Najwyższa miała miejsce w 2017 roku – 417 tysięcy, co było wypadkową obniżenia wieku emerytalnego i od tamtej pory systematycznie spada.

Przewidywano, że wraz z sytuacją epidemiczną wniosków będzie przybywać, ponieważ sporo osób z racji niepewnej sytuacji na rynku pracy będzie chciało otrzymać świadczenie w pierwszym możliwym terminie. Według danych demograficznych nie widać, by pokolenia, które uzyskują uprawnienia emerytalne, jakoś znacząco się różniły od poprzednich. Liczba ta świadczy o ty, że strategią obroną nie tyle stało się wzięcie emerytury, a trzymanie się dotychczasowej pracy.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Według danych GUS wynika, że spadła także liczba emerytur niższych od minimalnej. W ubiegłym roku było ich 43 tysiące, czyli o 6 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Redukcji uległ także ich udział w nowo przyznanych świadczeniach. Od 2018 roku wynosił on ponad 16 %, w roku 2020 14,7%. Dotyczy to emerytur dla osób, które nie mają odpowiedniego długiego stażu – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – aby otrzymać minimalne świadczenie.

Jest to efekt wyliczania świadczenia z każdej najmniejszej składki. W poprzedniej kadencji mówiło się, by ograniczyć tzw. emerytury groszowe, poprzez wprowadzenie na wzór poprzedniego systemu minimalny staż uprawniający do wypłaty świadczenia np. 15 lat. Nie było jednak woli politycznej by te przepisy weszły w życie.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *