Praca Na Emeryturze Logo

Sprawdź, czy nie stracisz renty lub emerytury!

Redaktor
30 czerwca 2018

Emeryt lub rencista, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego, musi pamiętać, że przy dorabianiu do świadczenia obowiązują limity. Ich przekroczenie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Należy pamiętać, że z osiągniętego przychodu trzeba się rozliczyć. Dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy świadczenie emeryta lub rencisty.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Każdy emeryt lub rencista posiadający dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać wysokość limitów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał ogłasza kwoty przychodów dla pracujących emerytów i rencistów.

Nowe progi, które weszły w życie od 1 czerwca, obowiązują przez kolejne 3 miesiące, czyli do 31 sierpnia 2018. Należy powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu jeśli przekroczymy limity.

Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:

 • nie przekroczymy 3 235,99 zł miesięcznie– świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
 • przekroczenie 3 235,99 zł, ale nie więcej niż 6 009, 69 zł powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
 • przekroczenie 6 009, 69 zł - zawiesimy wypłatę świadczenia.

Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2018 roku wynosi:

 • 582,38 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 436,82 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 495,06 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Jeśli jest kilka osób uprawnionych do renty rodzinnej, to jest ona zmniejszana proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób.

Od 1 czerwca wzrasta również kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Teraz to 3 235,99 zł.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie w zależności od płci. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem.

Warto wiedzieć, że ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Jakie świadczenia może zmniejszyć lub zawiesić ZUS?

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
  • wypadkiem przy pracy,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  • chorobą zawodową.
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym,
 • rentę rodzinną.

Jaka waloryzacja emerytury w 2019? TABELA. WYLICZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *