Czy nauczyciel może przejść na emeryturę po 25 latach?

Czy nauczyciele kończący pracę przejdą na emeryturę na podobnych zasadach [...]