Jakie składki gdy emeryt dorabia na umowie o dzieło

W przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło emeryt nie podlega [...]