Emeryt pracuje na umowę zlecenie. Składki ZUS od umowy zlecenia

Jeżeli umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia emeryta, to z [...]