Praca Na Emeryturze Logo

Wniosek o przeliczenie wysokości emerytury

Redaktor
18 listopada 2018

Wysokość naszej emerytury może ulec zmianie - nie jest ona obliczana bowiem raz na zawsze. Jeżeli po dniu, od którego przyznano nam emeryturę a podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia może ulec ponownemu ustaleniu.

Powiększa się ją wówczas o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury.

Można i trzeba samodzielnie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Osoba pobierająca świadczenie musi wystąpić z wnioskiem do ZUS.

Po jakim czasie można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje jednak na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Podstawę obliczenia emerytury stanowi bowiem kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury. Przeliczenia dokonuje się ponownie jeżeli wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

UWAGA. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości. Czytaj też nasz PORADNIK https://pracanaemeryturze.pl/jak-przejsc-na-emeryture-krok-po-kroku/

Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

Jednorazowa podwyżka rent i emerytur 2019. Kiedy podwyżka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *